Kvinnerekord på Stortinget

Stortingsvalget 2017. Andelen kvinner innvalgt på Stortinget vil for første gang passere 40 prosent.
Une Aina Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne blir en av 70 kvinner på Stortinget. Foto: Thomas Ekström

Mandatfordelingen viser at 70 representanter i det nye Stortinget vil være kvinner, hvilket gir en prosentandel på 41,4. I dag er det 67 kvinnelige representanter, som tilsvarer 39,6 prosent. Også det var rekord ved valget i 2013.

Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter vil være kvinner. Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter.

Høyest kvinneandel får Miljøpartiet De Grønne. Deres ene representant heter Une Aina Bastholm.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.