Vil ha tilbake nettvalget

Stortingsvalget 2017. Stemmelokaler på kjøpesentre, tekstmeldinger og sosiale medier er virkemidler kommuner bruker for å øke valgdeltakelsen. Mange ønsker å få tilbake muligheten for å stemme via nett.
Ill.foto: Tore Fjeld, Kommunaldepartementet

Kommunal Rapport har hatt kontakt med 58 av de 100 største kommunene hvordan de jobber for å få så høy valgdeltakelse som mulig ved stortingsvalget. Selv om ansvaret for valget ligger hos Valgdirektoratet, er det også mange lokale valgstyrer som har drevet kampanjer for å få flest mulig til stemmelokalene.

En rekke kommuner trekker fram at de har brukt sosiale medier i omfattende grad, for å øke valgdeltakelsen. Mange av de valgansvarlige etterlyser også at det skal bli enklere å stemme.

– Velgerne forventer at det skal være like enkelt å stemme som f.eks. å bruke nettbank, kommenterer Kari Aarnes i Steinkjer.

For og mot kjøpesenter

Et tiltak flere kommuner nevner, er at det har vært valglokaler på utradisjonelle steder. Askim kommune åpnet opp for å stemme på Askimtorget kjøpesenter under forhåndsstemmingen. Haugesund har også hatt valglokale utenfor det største kjøpesenteret.

Andre kommuner som har satset på kjøpesenterstemming er blant annet Karmøy, Skien, Namsos, Mandal og Ullensaker.

– Den siste uken flyttet vi det ene stemmelokalet fra et bibliotek til et kjøpesenter for å kunne holdt åpent lenger og nå flere velgere, forteller Kurt O. Kristoffersen i Ullensaker.

I Time satte derimot politikerne foten ned for ideen om å flytte stemmegivningen til kjøpesenter. Det ble foreslått fra administrasjonen, men fikk ikke flertall ifølge Tone Storesætre i Hå kommune.

Tekstmeldinger og sosiale medier

Arbeiderpartiet fikk i helgen negativ omtale fordi partiet har sendt tekstmelding til 500.000 potensielle velgere. Men det er også kommuner som sender tekstmeldinger for å øke valgdeltakelsen.

Karmøy startet med tekstmeldinger før stortingsvalget for fire år siden, og gjentar det også nå, forteller Kristine Tveit i Karmøy kommune.

Ingrid Trømborg i Fredrikstad forteller at kommunen sender tekstmelding til alle mellom 18 og 30 år for å minne dem om valget. Bergen og Ullensaker er andre kommuner som tekster velgerne for å øke valgdeltakelsen.

Oslo kommune bruker penger på å kjøpe visninger på Facebook, for å nå flere velgere.

– I tillegg til blant annet informasjonskampanjer på offentlig transport og i det offentlige rom i hele forhåndsstemmeperioden, har Oslo kommune betalt annonsering i sosiale medier rettet spesielt mot unge velgere og et valginformasjonssenter der skoleklasser på videregående trinn og interesseorganisasjoner for innbyggere med innvandrerbakgrunn inviteres, skriver Ingvild Åsgård i Oslo kommune.

Vil ha valg på nett

Regjeringen har avvist valg via internett, men en rekke kommuner etterlyser muligheten.

– Internettstemming vil øke valgdeltakelsen, og bør utredes videre, kommenterer Wenche F. Rustad i Rælingen.

– Det er synd at det ikke er mulig å forhåndsstemme elektronisk. Jeg tror bl.a. vi ville fått flere 2.-gangsvelgere til å delta i valget om vi hadde hatt en slik ordning. Mange i denne gruppen har flyttet utenbys for å gå på skole. Elektronisk stemmegivning ville gitt dem oversikt over hvilke partier og kandidater som stiller i deres eget fylke, mener Kristine Tveit i Karmøy.

– Uheldig for valgdeltakelsen at det er slutt med internettstemming, skriver Mildrid Heimvik i Sola kommune.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.