Tekstmelding økte valgdeltakelsen

Stortingsvalget 2017. Bergen kommune sendte 200.000 tekstmeldinger for å øke valgdeltakelsen. Det fungerte, mener forsker.
Bergen kommune sendte 200.000 tekstmeldinger på valgdagen. Det gjorde at valgdeltakelsen gikk opp, mener forsker. Foto: Colourbox.com

Før stortingsvalget i 2017 brukte Bergen kommune 140.000 kroner på å sende SMS til bergenserne. Oppfordringen var klar: velgerne ble bedt om å bruke stemmeretten sin på valgdagen 11. september.

Nå viser en undersøkelse gjort ved Norges Handelshøyskole (NHH) at oppfordringen fra kommunen virket som planlagt, melder  NRK.

Doktorgradsstipendiat Ole-Andreas Elvik Næss sier de mener dette har hatt en positiv effekt, og at valgdeltakelsen var høyere i fjor.

– Det er vanskelig å gi noe eksakt tall, men den foreløpige analysen av tallene viser at effekten kan ha vært mellom ett og to prosentpoeng. sier han.

En sammenligning av valgdeltakelsen i de fem største byene i Norge viser at Bergen hadde den høyeste deltakelsen. I tillegg økte den mer enn i de andre byene.

Kommunen sendte 200.000 tekstmeldinger. De ble formulert på to ulike måter i to ulike deler av kommunen. Grunnen til at det ble gjort på denne måten, var at forskerne ville se om ulik ordlyd kunne gi ulik effekt på valgdeltakelsen.

– Det ser ikke ut til at måten oppfordringen var formulert på, påvirket valgresultatet, sier Elvik Næss.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.