Her er kriteriene i Framtidsbarometeret

Kommunebarometeret. Kommunal Rapport har brukt 16 ulike kriterier for å sette sammen Framtidsbarometeret. Her finner du oversikten.
Utviklingen i elevtallet har betydning på hvor stort rammetilskudd kommunene kan forvente å få. En rekke ulike faktorer påvirker overføringene fra staten og skatteinntektene fra innbyggerne. Arkivfoto

Kommunal Rapport har satt sammen 16 forskjellige indikatorer til Framtidsbarometeret, fordelt på områdene befolkning, sysselsetting og økonomi. Vi ser på status i dag og ventet utvikling fram til 2021, det siste året i økonomiplanene som skal vedtas før jul.

Hensikten er å gi et grovt bilde av hvilke kommuner som ser ut til å ha størst og minst risiko framover. Noen har solid økonomi og vil bli budsjettvinnere framover fordi de har sterk folkevekst – noe som selvsagt også medfører utgifter. Andre sliter økonomisk og vil få kraftig reduserte inntekter framover fordi innbyggertallet faller og sysselsettingen er lav. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.