Overprøver ikke lukking av møte i kontrollutvalg

Åpenhet. Fylkesmann avviser initiativ fra lokalavis om å vurdere lovligheten av å lukke et møte i kontrollutvalget der politianmeldelse skulle diskuteres.
«Et tema som utvalget drøftet var spørsmålet om årsakene til det vedvarende brudd på overtidsbestemmelsene. Personlige økonomiske behov hos en av de ansatte som følge av vedkommendes livs- og gjeldssituasjon måtte da bli et tema», heter det blant annet i redegjørelsen til Fylkesmannen. Ill.foto: Colourbox.com

Avisa Nytt i Uka ba i vår Fylkesmannen i Møre og Romsdal vurdere om kontrollutvalget i Ålesund i mai hadde lov til å lukke dørene, da utvalget behandlet den såkalte Bingsa-saken, som handler om kontrakter uten anbud, ulovlig bruk av overtid og mulig korrupsjon.

Men Fylkesmannen konkluderer nå med at det ikke blir aktuelt med noen lovlighetskontroll etter eget initiativ.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.