Store kommuner gjør det som vanlig bedre enn små i NHO-måling

Styring. Vestlandskommunene går mest tilbake i den årlige NHO-kåringen av områdene med best forhold i næringslivet. Sola topper likevel som vanlig.
Sola-ordfører Ole Ueland (H) kan konstatere at kommunen topper NHOs kommunekåring for sjette året på rad, tross nedturen i Rogaland. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

I det såkalte Kommune-NM rangerer NHO kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Ifølge NHO er det også i år en klar sammenheng mellom størrelse og plassering på lista.

Fem kommunekriterier

Til sammen har NHO tatt i bruk 20 ulike kriterier for å rangere kommunene. Fem av kriteriene er direkte knyttet til kommunene. Konkurranseutsetting, arbeidskapital og en variant av driftsresultatet teller positivt, mens administrasjonsutgifter og eiendomsskatt teller negativt. De andre kriteriene er i stor grad knyttet til sysselsetting og demografi.

Alle de fem kommunene med mer enn 100.000 innbyggere er på topp 20-listen. Samtidig er fellesnevneren for alle de 20 dårligst plasserte kommunene at de har under 3.000 innbyggere.

– God næringspolitikk for de folkerike områdene med ekstra satsing på blant annet samferdsel er nødvendig. Veier og kollektivtransport bidrar til å skape velfungerende regioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet, mener sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Samme tettrio hvert år

I NHOs årlige rangering har kommuner på Vestlandet størst tilbakegang, og Rogaland er fylket hvor flest kommuner faller på listen i 2017. Likevel er det som vanlig Sola kommune som går av med seieren, etterfulgt av Bærum og Oslo.

Sola har toppet kåringen i alle de seks årene NHO har laget rangeringen. På samme måte har Bærum og Oslo også hatt henholdsvis 2. og 3. plass hvert eneste år.

Blant landsdelene er det Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge som har flest kommuner som klatrer på listen, mens Akershus er vinnerfylket i NHOs måling.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.