Kommunebilder i styringsdialogen

Språkspalta. Fylkesmannen er viktig for Kommune-Norge. Medarbeiderne her skal bistå og passe på kommunene. Da må de bli forstått.
Sett deg i lesernes sted når du skriver: Hvordan vil de oppfatte teksten? Vil de forstå det du skriver, spør språkekspert Agnar Kaarbø i denne ukas språkspalte. Arkivfoto

Fylkesmannen i Agder lager hvert år en tilstandsrapport for kommunene i fylket. I tillegg lager de kommunebilder for hver kommune. Dette er selvsagt viktig lesestoff både for kommunale medarbeidere og folkevalgte. 

På hjemmesidene til embetet oppsummeres dette slik: «Kommunebildene er dokumenter som på et overordnet nivå gjengir Fylkesmannens inntrykk av kommunene i våre fylker. De utformes i forbindelse med Fylkesmannens kommunebesøk i den aktuelle kommunen, det vil si en gang i hver kommunestyreperiode. Kommunebildene utgjør sammen med Tilstandsrapporten og kommunens planverk tyngden i dialoggrunnlaget i dette besøket.»

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.