Ventet nesten to år på lovlighetssjekk

Styring. Da politikerne i Nes i Akershus endelig fikk svar fra fylkesmannen, var problemstillingen ikke lenger aktuell.
Politikerne i Nes i Akershus ventet nesten to år før de fikk svar på en lovlighetskontroll.

Er det vi vedtar nå lovlig? Det undret kommunestyret i Nes i Akershus seg da de behandlet nytt delegeringsreglement 21. juni 2016. Etter forslag fra ordføreren besluttet et enstemmig kommunestyre å be fylkesmannen om lovlighetskontroll.

Først 16. mai i år, 23 måneder etter at vedtaket ble fattet, fikk Nes-politikerne svar fra fylkesmannen: Kommunestyret hadde ikke delegert ansvar de ikke kunne delegere. Vedtaket var lovlig og uten saksbehandlingsfeil.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.