Hedret for bygginnsats

Styring. Årets kommunevinner av Bygg21-prisen setter standard for effektivt og godt planarbeid, ifølge juryen.
Kommunalsjef Aina Tjosås fra Os kommune mottar Bygg21-hammeren av nestleder i Bygg21s styre, advokat Stig Bech (t.h.) og direktør Sverre Tiltnes for effektivt og godt reguleringsplanarbeid. Foto: Bygg21

Kommunalsjef Aina Tjosås i Os kommune og daglig leder Elisabeth Leikanger i NKF Bygg og eiendom mottok denne uken hver sin Bygg21-hammer. Prisen deles ut til aktører som har bidratt til å fremme beste praksis i bygge- og eiendomsbransjen.

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter som arbeider med mandat fra Kommunaldepartementet (KMD). Samarbeidet skal legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og en høy kostnadsutvikling, ifølge en melding fra Bygg21. Et sentralt poeng er å dele beste praksis.

I begrunnelsen for å gi prisen til Os heter det blant annet at de gjennom effektivt og godt planarbeid har lykkes i å utvikle Os kommunes attraktivitet, utvikling og konkurransekraft ved å kombinere faglig integritet, service og god samhandling.

«Et proaktivt planarbeid er bygd på tilstrekkelig respekt for overordnete planer og god politisk forankring. Dette har vært avgjørende for planvedtakenes realisering», heter det i begrunnelsen.

Kommunen er nå i ferd med å ta i bruk Bygg21s fasenorm «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» som vil gjøre det enklere både for utbyggere og kommune å komme i mål med regulering av større områder.

- På denne måten blir Os kommune en viktig pilot som setter ytterligere standard for effektivt og godt planarbeid, og som andre kommuner lett kan ta etter, sier nestleder i styret i Bygg21, advokat Stig Bech. Samme med Bygg21s direktør Sverre Tiltnes delte han ut prisen på Citykonferansen i Bergen onsdag denne uken.

Daglig leder Elisabeth Leikanger fra NKF mottar Bygg21-hammeren av direktør Sverre Tiltnes i Bygg21 for å ha laget og lansert «Kravspesifikasjon for kommunale boliger». Foto: Bygg21

Krav til kommunale boliger

Elisabeth Leikanger og hennes team i avdelingen for bygg og eiendom i Norsk Kommunalteknisk forening fikk Bygg21-hammeren for å ha utviklet og lansert en standard for «Kravspesifikasjon for kommunale boliger».

- Nå kan alle kommuner bruke gjennomarbeidete funksjonskrav i sine anskaffelser. Boligprodusentene mener at utformingen gir mulighet for tilpasning til leverandørens produksjonsopplegg på en måte som kan spare opptil 20% av byggekostnadene, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes som overrakte prisen på NKF-dagene i Ålesund denne uka.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!