Verktøy skal gi bedre oversikt over tjenestetilbud

Styring. Bufdir lanserer et verktøy som skal gi kommunene bedre oversikt over dekningsgrad, ressurser og kvalitet på tjenestetilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne.
Direktør i Bufdir, Mari Trommald, vil inkludere flere i arbeidslivet og lanserer derfor et nytt verktøy for kommunene som skal gi bedre oversikt over tjenestetilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne. Foto: Bufdir

Verktøyet er en monitor som gjør det mulig for enkeltkommuner å kunne se egne tjenester knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne, i sammenheng. Monitoren gjør det også mulig å sammenligne seg med hele landet, andre kommuner, og følge utvikling over tid.

– Tjenestetilbudet til personer med funksjonsnedsettelse kan variere stort fra kommune til kommune. Et av målene med monitoren er at kommunene på en enklere måte kan lære av hverandre. Det vil igjen gi et bedre tilbud til de som trenger det, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!