– «Hobbyjurister­» svekker inn­byggernes retts­sikkerhet

Styring. President i Norges Juristforbund, Håvard Holm, mener det må stilles krav til hvilke profesjoner kommunene må ha for å sikre gode og forsvarlige tjenester. 
President i Norges Juristforbund, Håvard Holm, mener det er behov for flere jurister i Kommune-Norge. Foto: Norges Juristforbund

– Mangelfull kompetanse, bruk av «hobbyjurister», pragmatisk forvaltning, mangelfull kvalitetssikring, rolleblanding og inhabilitet svekker innbyggernes rettssikkerhet, sier president i Norges Juristforbund, Håvard Holm, til juristen.no. 

Bakgrunnen for uttalelsen er Nivi-rapporten om forvaltningspraksisen i Finnmarks-kommunene. Ifølge rapporten mangler kommunereformen forankring og forståelse i mange av kommunene og det blir pekt på flere samfunnsmessige utfordringer.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.