Arbeiderpartiet

Støre mener Sp er et slagordparti

Kommunevalget 2019. En Ap-leder som sliter med elendige målinger gikk hardt ut mot hovedkonkurrenten Senterpartiet på sin oppsummerende pressekonferanse i dag. Han fikk støtte fra flere ordførere.
19.6 2019 14:26

Fylkestopp innstilt som Ap-nestleder

Politikk. Bjørnar Skjæran er innstilt som ny nestleder i Arbeiderpartiet etter Trond Giske. Han er gruppeleder i Nordland fylkesting.  
19.3 2019 12:21

Ap øker med 3 milliarder

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet øker kommunesektorens frie inntekter med 3 milliarder kroner i sitt alternative budsjett som ble lagt fram i dag.
17.11 2017 13:54

Fra «nød­vendig» til «for­nuftig»

Kommunestruktur. For fire år siden mente Arbeiderpartiet det var «nødvendig» å endre kommunestrukturen. I dagens programforslag er det «fornuftig» noen steder.
6.2 2017 14:44

Stiller streng­ere krav til kom­munene

Politikk. Arbeiderpartiet stiller strengere krav til barnehagen, skolen, skolehelsetjenesten og eldreomsorgen i forslaget til nytt program. 
6.2 2017 13:01

3 milli­arder mer til kom­munene

Statsbudsjett. Kommunesektoren får 3 milliarder kroner mer i Arbeiderpartiets alternative budsjett, som ble lagt fram i dag, enn i regjeringens.
10.11 2016 11:33

3 milli­arder mer til kommu­nene

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet styrker kommunenes frie inntekter med 3 milliarder kroner, og totalt med 4,3 milliarder, i sitt alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag.
13.11 2015 11:33

Opposi­sjonen kritisk

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet er ikke imponert over veksten regjeringen foreslår i kommunenes inntekter neste år – på 7,3 milliarder samlet og 4,3 milliarder i frie inntekter.
7.10 2015 15:07

Ap topper med 3 milliarder

Statsbudsjett. Ap gir 3 milliarder mer enn regjeringen til kommunene neste år, og garanterer å dekke hele årets skattesvikt.
3.6 2015 11:28

Ap med 2,6 milliarder mer til kommunene

Statsbudsjett. Helga Pedersen varsler at Arbeiderpartiet har nær 2,6 milliarder kroner mer til kommunene i sitt alternative statsbudsjett.
23.10 2014 11:01

Sider