Avfall

Måtte hånd­tere av­fallskrise

Ukas leder-intervju. Daglig leder Geir Nerdal i Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) har hatt hektiske dager etter konkursen i RenoNorden sist mandag. Rundt 150 norske kommuner er rammet. 
26.9 2017 08:08

Mener avfalls­bransjen må gå i seg selv

Styring. – Skivebom. Konsulenter slår tilbake mot avfallsbransjens påstander om at det er høy vektlegging av pris som skapte avfallskaoset i Oslo. 
14.3 2017 10:31

Vil gi kon­sulentene mindre innkjøps­makt

Styring. – Mange kommuner har noe å lære av avfallsskandalen i Oslo, mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som organiserer flere av de private aktørene.
8.3 2017 12:54

Advarer mot dårlig og dyr renovasjon

Styring. – Innsamling av avfall er finlogistikk på høyt plan. Jeg stiller spørsmål ved om Oslo kommune i dag har den fagkompetansen som trengs til å klare dette selv, sier konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning.  
7.3 2017 14:26

Overtar hvis Veireno-konkurs

Energi og miljø. Avfallet i Vestfold og på Romerike vil bli hentet som vanlig framover, selv om Veireno slår seg konkurs.
20.2 2017 08:31

Oslo kom­mune vil tømme søp­pelet selv

Energi og miljø. Etter måneder med søppelkaos og Veireno-kritikk er det klart at Oslo kommune overtar søppeltømmingen allerede fra mandag morgen.
20.2 2017 08:07

Tre pålegg fra Arbeids­tilsynet

Energi og miljø. Renovasjonsselskapet Veireno, som har hentet søppel i Oslo siden 1. oktober, har fått tre pålegg fra Arbeidstilsynet. Nå undersøker tilsynet påstander om 14 timers arbeidsdager. 
18.11 2016 11:36

Får opp til 40.000 i søppel­mulkter

Energi og miljø. Etter over en måned med søppelkaos, ilegger Renovasjonsetaten i Oslo nå selskapet Veireno mulkter. Rødt-representant Bjørnar Moxnes reagerer på at etaten holder antall mulkter hemmelig. 
17.11 2016 09:11

Fyrer løs mot samrøre

Politikk. – Vi trenger et vanntett skille mellom monopol og forretningsdrift i avfallsselskapene, mener administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.
9.2 2015 08:28

Mener forslag vil øke avfallseksporten

Energi og miljø. Foreslåtte endringer i avfallsforskriften vil slå beina under interkommunalt samarbeid og gjøre det ulønnsomt å investere i avfallsanlegg. Konsekvensen er økt avfallseksport, advarer KS Bedrift.
7.5 2014 08:10

Sider