Bård Folke Fredriksen

Hafslund beklager forsinkede tårn

Politikk. Oslo kommune betalte 40 millioner for at reklametårnene skulle forsvinne så raskt som mulig etter januar 2011. Tre år senere står de der fortsatt, og Hafslund beklager.
26.9 2013 09:13

Vietnam vil stoppe Oslo-skulptur

Kultur. Den vietnamesiske ambassadøren har flere ganger kontaktet byrådet i Oslo for å stoppe et planlagt minnesmerke over båtflyktninger som er kommet til Norge.
22.4 2013 08:57

Rødt tar «sakene i skuffen» til departementet

Politikk. Bystyrekomiteene i Oslo får fortsette å råde over bystyrevedtak – i strid med lovtolkningen til en av landets fremste eksperter på kommuneloven. Rødt tar saken videre.
31.8 2012 08:10

Bystyrevedtaket som forsvant i komiteen

Politikk. Byutviklingskomiteen i Oslo fikk et notat der det sto at byråden ikke fant det hensiktsmessig å følge opp bystyrets omstridte vedtak. Siden har ingen sett eller hørt noe til saken.
21.5 2012 09:07

Krever reklamesvar fra byråden

Politikk. To år er gått siden Oslo bystyre instruerte administrasjonen om å kartlegge regelstridig reklame, og undersøke muligheten for å få den fjernet. Nå vil komitéleder Jøran Kallmyr (Frp) ha svar.
14.5 2012 11:57