brutto gjeld

Så mye økte gjelden i kommunesektoren

Økonomi. Gjelden fortsetter å øke i kommunesektoren, men veksten er avtakende. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
5.1 2018 16:13

Fortsatt lavere gjelds­vekst enn før

Økonomi. Brutto gjeld i kommunesektoren har økt med drøyt 5 prosent det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.
30.11 2017 12:31

Lav gjeldsvekst i 1. halvår

Økonomi. Kommune-Norge har nå en brutto gjeld på over 470 milliarder kroner. Gjeldsgraden kan øke også i år.
8.8 2017 09:23

Lavere gjelds­vekst i kommunene

Økonomi. Ferske tall fra SSB viser svakere gjeldsvekst i Kommune-Norge.   
6.1 2017 11:16

Laveste gjelds­vekst på 12 år

Økonomi. Kommunesektorens brutto gjeld øker mindre nå enn på de ti foregående årene, viser nye tall.
31.8 2016 11:08

Lav vekst i gjelda første halvår

Økonomi. Ikke siden 2008 har kommunenes gjeld vokst så lite i første halvår. Likevel er brutto gjeld nå i ferd med å passere 450 milliarder kroner.
9.8 2016 11:27

Gjelds­veksten stopper nesten helt opp

Økonomi. Gjeldsveksten er nå på sitt laveste nivå på 14 år, viser nye tall. I første kvartal økte brutto gjeld med bare 6 milliarder kroner. Likevel er brutto gjeld nesten på nivå med årlige inntekter.
2.5 2016 15:09

Litt lavere gjelds­vekst i 2015 enn tidligere

Økonomi. Kommunesektoren økte brutto gjeld med 7,7 prosent i løpet av 2015. Sertifikatgjelden øker klart mest.
29.1 2016 13:54

Høyere fart i gjelds­veksten

Økonomi. Kommunesektorens brutto gjeld øker betydelig raskere nå enn for få måneder siden. Fjorårets gjeldsvekst ligger an til å bli den høyeste siden finanskrisen.
8.1 2016 13:11

Gjelda øker igjen etter pust i bakken

Økonomi. Låneveksten skjøt fart igjen i oktober, viser nye tall. Brutto gjeld øker med over 30 milliarder.
30.11 2015 10:58

Sider