byutvikling

Byutvikler med poesi

Kultur. Larvik satser på å bli Norges poesihovedstad. Med festival, poesipark og poesitiltak for barn og unge skal dikt og gode sitater være det du forbinder med industribyen Larvik.
3.8 2017 08:09

Vil satse på byene for å få opp produktiviteten

Økonomi. Byer over hele landet må utvikles som motorer i verdiskapningen og tjenestetilbudet, var beskjeden til Produktivitetskommisjonen på dagens seminar.
24.10 2014 16:11

- Grønn byvekst gir økonomisk vekst

Plan og stedsutvikling. Økonomisk vekst og god klimapolitikk går godt sammen. Kompakte byer er en del av klimaløsningen, mener regjeringen som lanserer en grønn bypolitikk som satsingsområde.
21.10 2014 14:49

Utvalg vil strupe kommunenes makt

Politikk. Den kommunale handlefriheten i og rundt de største byene må begrenses, mener utvalg som har vurdert den nasjonale kjøpesenterpolitikken.
16.12 2013 14:48

Anbefaler mer statlig styring av kommunene

Energi og miljø. Skal vi få en mer miljøvennlig bypolitikk, må staten styre kommunene hardere gjennom en overkommunal samordning. Det mener det såkalte byrådet, som er miljøvernministerens tenkeloft for byutvikling.
19.6 2013 08:25

Hele byen må flyttes

Energi og miljø. Sentrum i Kiruna i Nord-Sverige må flyttes raskere enn planlagt. Gruvedriften undergraver byen.
24.8 2012 11:59

Drammen byutvikler seg videre

Administrasjon. En kjempeavtale mellom flere offentlige og private parter sikrer nå at 435 mål blir frigjort til en ny bydel i sentrum av Drammen.
2.2 2012 14:39

Reklame i 15 år uten politisk kontroll

Økonomi. Privat selskap fikk rettighetene til kollektivreklamen, uten at politikerne ga føringer i forkant. Nå etterlyser Rødt en bred debatt om reklame i bybildet.
27.10 2011 08:22