diskriminering

Nemnd: Skolen diskrimi­nerte ikke lærer i hånd­hilse-saken

Jus. Vikarlæreren ble forskjellsbehandlet på grunn av religion, men forskjellsbehandlingen var ikke diskriminerende, mener flertallet i Diskrimineringsnemnda.
3.12 2018 11:01

Hijab-refs til Oslo

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Bydel Ullern i Oslo brøt diskrimineringsloven da de nektet en 21 år gammel kvinne jobb som pleieassistent fordi hun brukte hijab, konkluderer Likestillings- og diskrimineringsombudet.
22.9 2016 08:58

Innvandrere oftere overkvalifisert i jobben

Ledelse. Innvandrere er oftere overkvalifisert i jobben enn etnisk norske arbeidstakere, viser en undersøkelse.
12.12 2011 08:41