drikkevann

KS tror vannet i springen blir dyrere

Økonomi. Framover må folk regne med å måtte betale høyere avgifter for vann og kloakk, mener KS – som slår ring om selvkostprinsippet.
Publisert i dag, kl. 15.16

Ettåring i Askøy døde av blodforgiftning

Helse. Dødsfallet til en ettåring i Askøy har sammenheng med en infeksjon som kan ha blitt forverret av campylobacter, ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten.
Publisert i dag, kl. 10.57

Smitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr

Helse. Totalt har 176 pasienter fra kommunen testet positivt for Campylobacter.
Publisert i dag, kl. 8.04

E.coli påvist i vann i Askøy

Energi og miljø. Stadig flere blir syke i Askøy, og butikkhyllene tømmes for drikkevann. Fredag ble det påvist E.coli i et fjellbasseng i kommunen.
7.6 2019 15:42

– Må legge nye planer for vannforsyningen

Energi og miljø. – Mange kommuner må legge nye planer for vannforsyningen i lys av årets tørkesommer. De må kunne takle både langvarig tørke og ekstremnedbør, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.
3.8 2018 07:44

- Kan gå tom for vann om seks uker

Energi og miljø. Vannverk både på Romerike og i Hordaland kan gå tomme for vann, dersom tørken fortsetter utover høsten. – Sommeren 2018 har vært en vekker, sier vannverkssjef Jostein Skjefstad i Univann.  
3.8 2018 07:44

Bergen anker Giardia-dom

Helse. Bergen kommune anker en dom der tingretten gir saksøker medhold i sammenheng mellom ME-sykdom og Giardia-parasitten i drikkevann.
14.2 2012 08:47

Vil ha Giardia-høring i Bergen

Helse. Ofre etter Giardia-utbruddet i Bergen i 2004 ber om en åpen høring om kommunens håndtering av drikkevannsskandalen.
17.1 2012 09:09

Bergen anker giardia-dom

Helse. Tingrettsdommen der Bergen kommune ble dømt til å betale erstatning for Giardia-sykdom ankes, nå til lagmannsretten.
7.10 2011 08:48