drikkevann

- Kan gå tom for vann om seks uker

Energi og miljø. Vannverk både på Romerike og i Hordaland kan gå tomme for vann, dersom tørken fortsetter utover høsten. – Sommeren 2018 har vært en vekker, sier vannverkssjef Jostein Skjefstad i Univann.  
3.8 2018 07:44

Bergen anker Giardia-dom

Helse. Bergen kommune anker en dom der tingretten gir saksøker medhold i sammenheng mellom ME-sykdom og Giardia-parasitten i drikkevann.
14.2 2012 08:47

Vil ha Giardia-høring i Bergen

Helse. Ofre etter Giardia-utbruddet i Bergen i 2004 ber om en åpen høring om kommunens håndtering av drikkevannsskandalen.
17.1 2012 09:09

Bergen anker giardia-dom

Helse. Tingrettsdommen der Bergen kommune ble dømt til å betale erstatning for Giardia-sykdom ankes, nå til lagmannsretten.
7.10 2011 08:48

Sider