eiendomsskatt

Sivilombudsmannen: Feil å av­vise klage på eiendoms­skatt

Jus. Sivilombudsmannen ber om at Grimstad kommune snarest realitetsbehandler en klage på eiendomsskatt hvor de bare gjenbrukte et tidligere svar. 
21.3 2019 15:48

KS: Kutt i eiendomsskatt kan gi kommuner opp til 900 millioner kroner i tap

Økonomi. Kutt i eiendomsskatten fra 7 til 4 promille vil gi kommunene et samlet tap på mellom 800 og 900 millioner kroner hvert år, ifølge KS.
21.1 2019 08:33

Ny regjer­ing kutter 500 mill. i eien­doms­skatten

Politikk. Den nye regjeringen vil kutte kommunenes maksimale sats på eiendomsskatt fra 5 til 4 promille. Det tilsvarer et inntektstap på 500 millioner kroner årlig, ifølge KS.
18.1 2019 14:31

Nye kommuner kan tape mange milli­oner i eien­doms­skatt

Kommunestruktur. Flere kommuner reagerer sterkt på at Siv Jensen (Frp) mener skattesatsen i den største kommunen skal brukes for eiendomsskatt i en ny sammenslått kommune.
29.11 2018 13:31

Oslo får hjelp av KS i eiendoms­skatte­sak

Økonomi. KS støtter Oslo kommune og har erklært seg som partshjelp i saken om eiendomsskatt, som er anket til Høyesterett. 
28.11 2018 12:49

Oslo anker dom om eiendomsskatt til Høyesterett

Økonomi. Oslo kommune anker tvistesaken om eiendomsskatt til Høyesterett. Også motparten anker deler av dommen fra Borgarting lagmannsrett.
27.11 2018 13:40

Ny mal for å taksere hus og hytter

Økonomi. Regjeringen vil overta takseringen av boliger og hytter. KS kjemper for å beholde den og har laget en ny mal som skal gi likere og bedre taksering.
19.11 2018 10:20

– Alle fornuftige økonomer er for eiendomsskatt

Økonomi. – Mange kommuner har funnet ut at eiendomsskatten kan løse problemene med finansiering av velferdsoppgaver. Alle fornuftige økonomer er for eiendomsskatt. Det må dere bruke mer av, sier SSB-forsker Ådne Cappelen.
29.5 2018 08:14

Uklart om kommuner får havbruk­inntekter

Økonomi. Regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk. Det er ikke klart om kommunene vil få noen inntekter fra en slik skatt.
30.4 2018 12:17

NHO: – Bolig er underbeskattet

Økonomi. – Fullt mulig å øke inntektene fra eiendomsskatten, sier skatteøkonom Petter T. Solbu i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
23.3 2018 08:34

Sider