eksamen

Elevene hadde ulike forutset­ninger på matte­eksamen

Skole. Norske elever får svært ulik opplæring i bruk av digitale verktøy, viser en fersk rapport. Kunnskapsdepartementet er bekymret for et digitalt klasseskille.
3.12 2018 11:17

Streik rammer eksamen

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Eksamen står i fare for å bli avlyst for mange tusen elever i videregående skole de neste ukene. En rekke tiendeklassinger jublet over å slippe sidemålseksamen i dag.
24.5 2012 12:19

Vurderer å flytte eksamen til før 17. mai

Skole. Arbeiderpartiet er positivt til at russen får ta skriftlig eksamen før 17. mai. Kunnskapsdepartementet har sendt saken på høring.
23.11 2011 08:34