flyktninger

Over 500 asyl­søkere over Stor­skog på én uke

Politikk. De siste sju dagene har det kommet 501 asylsøkere over grensestasjonen på Storskog via Russland, viser tall fra Østfinnmark politidistrikt.
19.10 2015 08:33

Mener ufull­stendig budsjett øde­legger

Politikk. At regjeringen ikke satte av mer penger til å takle asylantstrømmen i budsjettforslaget, gjør det i praksis umulig for opposisjonen å behandle forslaget, mener SV.
16.10 2015 13:21

Kostnadsanslaget for 40.000-50.000 flyktninger kan være for lavt

Politikk. Regjeringens kostnadsanslag på 40-50 milliarder kroner de neste fem årene som følge av flyktningstrømmen, må trolig oppjusteres, skriver Finansavisen.
16.10 2015 08:13

Hjort ber Erna ta grep mot tvangs­utsend­elser

Politikk. På sin siste dag som ordfører i Tromsø sendte Jens Johan Hjort en innstendig oppfordring til statsminister Erna Solberg om å sørge for anstendig behandling av tvangsutsendte.
15.10 2015 14:08

IMDi: Kommunene må bosette langt flere

Politikk. I årene som kommer må kommunene forberede seg på å bosette langt flere flyktninger og asylsøkere enn tidligere anslått, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
14.10 2015 09:20

Erna Solberg åpner for kutt i flyktning­tilbudet

Politikk. Det ligger an til harde forhandlinger om hvordan regjeringen skal takle ekstraregningen for flyktningtilstrømmingen. Statsminister Erna Solberg (H) skisserer både kutt i velferdsgoder og tilbudet til asylsøkere.
13.10 2015 08:45

Venstre-lederen vil få asyl­søkerne raskt i jobb

Politikk. Vi må rette innsatsen mot å få asylsøkere fort ut i jobb, mener Venstre-leder Trine Skei Grande, som vil lage et introduksjonsprogram som passer bedre til dagens flyktninger.
12.10 2015 15:15

Mini­høring på Stortinget om flyktninger

Politikk. Dagen før statsminister Erna Solberg skal orientere Stortinget om flyktningsituasjonen, inviterer Venstre en rekke organisasjoner på feltet til et åpent seminar for å oppdatere politikerne.
11.10 2015 19:01

For­venter flere hundre flyktning­barn fram­over

Politikk. Det er ventet at ytterligere drøyt 300 barn under 15 år vil komme alene til Norge i løpet av året, ifølge barne-, ungdoms- og familieetaten.
8.10 2015 08:40

De rød­grønne foreslår akutt asyl­støtte

Økonomi. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet mener man bør gi akutt millionstøtte til kommunene som tar imot flest asylsøkere.
8.10 2015 08:26

Sider