flyktninger

59 fratatt flyktningstatus etter kriminalitet i hjemlandet

Administrasjon. Etter at en egen eksklusjonsenhet ble opprettet av Utlendingsdirektoratet i 2009, har den fratatt 59 personer flyktningstatus fordi de skal ha begått tortur, krigsforbrytelser og annen alvorlig kriminalitet i hjemlandet.
2.8 2013 08:16

Treg bosetting av flyktninger

Administrasjon. Kommunestyrene har vedtatt å ta imot rekordmange flyktninger, men behovet vokser. Stadig flere kommer til landet, og flere får oppholdstillatelse.
21.6 2013 09:00

Mange kommuner sier nei til flyktninger

Politikk. Bare én av fem kommuner har tatt imot så mange flyktninger som regjeringen har bedt dem om.
29.4 2013 08:49

Øker bosettingsmålet

Sosialtjeneste. En ny avtale om bosetning av flyktninger er forhandlet fram. Alle kommuner får tilbud om å bosette flyktninger, men det skal fremdeles være frivillig om man vil ta imot.
22.4 2013 18:17

Åpner for at flere kan bosette seg

Politikk. Regjeringen går inn for at flere av dem som sitter i asylmottak uten ID-papirer, men med godkjent oppholdstillatelse, kan få bosette seg i en kommune.
11.2 2013 08:50

Truer med å bosette med tvang

Sosialtjeneste. Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) gir kommunene klar beskjed om at de må klare å bosette flyktninger raskt. Hvis ikke, kan det bli tvangsplassering i noen tilfeller. Hun får støtte fra fylkesmann.
22.1 2013 14:51

3.400 flyktninger venter på bosted

Politikk. Nær 3.400 flyktninger med innvilget opphold i Norge venter i asylmottak på å bli bosatt i en kommune. Dette er det høyeste antallet siden 1990-tallet.
1.10 2012 12:27

Kristiansand sier nei til flere flyktninger

Politikk. Politikerne i Kristiansand sier nå nei til å bosette så mange flyktninger som staten ber om. Også SV og Ap setter på bremsene.
26.9 2012 09:02

Vil ikke ta i mot 20 ekstra flyktninger

Politikk. 70 flyktninger må være nok i Bodø på ett år, mener KrF. Nå er det politisk strid om hvor mange byen skal ta imot.
13.9 2012 09:13

55 unge venter i mottak

Sosialtjeneste. Kommunene blir stadig flinkere til å bosette mindreårige flyktninger. Nå venter kun 55 mindreårige på å bli bosatt i en kommune. Men utover høsten vil behovet for bosetting stige.
23.7 2012 09:40

Sider