flyktninger

Tybring-Gjedde: Syria-flyktningene skal hjem

Politikk. Norge bør ikke legge vekt på integreringsarbeid blant Syria-flyktningene, mener Frps Christian Tybring-Gjedde.
4.12 2015 08:48

Tomme mottaks­plasser koster millioner

Politikk. UDI har de siste ukene brukt 8 millioner kroner på tomme akuttmottaksplasser i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.
3.12 2015 08:43

Tusener av asyl­barn tøyer barne­vernets kapasitet

Politikk. Nesten halvparten av barna på barnehjem i Norge er asylbarn under 15 år. Barnevernet sliter med å finne plass til de 780 enslige, mindreårige flyktningene under 15 år som er kommet Norge i år.
3.12 2015 08:39

Gir råd om fri­villig­het

Politikk. Samspill mellom kommuner og frivillige i arbeidet med å ta imot asylsøkere og integrere flyktninger sto sentralt på Frivillighetskonferansen i dag.
2.12 2015 15:58

Regjerings­partiene tar æren for asyl­nedgang

Politikk. Regjeringspartiene hevder nedgangen i antall asylsøkere skyldes norske innstrammingstiltak, men UDI-direktør Frode Forfang mener svenske grensekontroller er årsaken.
1.12 2015 08:21

Solid vekst for asyl­gigant

Politikk. Hero Norge, som driver en 73 asylmottak i her i landet, ligger an til å få en omsetning på over 800 millioner kroner i år, en økning på 45 prosent fra 2014.
27.11 2015 09:34

Her er de nye bo­settings­tallene

Politikk. Nå kan du se hvor mange flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber din kommune bosette neste år.
26.11 2015 15:13

Fylkes­mannen kritisk til forholdene på mot­tak i Finnmark

Politikk. Forholdene på UDIs nyåpne transittmottak i Sør-Varanger er svært bekymringsfulle, mener Fylkesmannen i Finnmark.
26.11 2015 08:31

Sand­berg vil ha integrerings­kommisjon

Politikk. Frps nestleder Per Sandberg vil ha en bredt sammensatt kommisjon som skal drøfte nye, langsiktige integreringstiltak. Og han vil gjerne sitte i den selv.
26.11 2015 08:27

2.372 asyl­barn i Norge uten skole­gang

Politikk. Det hoper seg opp med barn i skolepliktig alder på norske asylmottak. Ved utgangen av forrige uke bodde 2.372 asylbarn i mottak der de ikke får tilbud om skolegang, skriver VG.
26.11 2015 08:24

Sider