forskning

– Drama­tisk svake fag­miljøer

Kommunestruktur. Det er stor mangel på kapasitet og kompetanse i små kommuner, viser nullpunktmålingen for kommunereformen. 
17.3 2017 15:31

Lærerne med nøkkel til digital læring

Skole. Mye av IKT-arbeidet i videregående skole har vært styrt av meninger. Nå har Østlandssamarbeidet og KS skaffet seg mer kunnskap om hvordan sammenhengen mellom IKT og læring egentlig er.
14.5 2013 16:12

Varierende kommunal klimakunnskap

Energi og miljø. VA-sektoren er bedre rustet til å møte kommunale klimautfordringen enn planavdelingene.
26.3 2013 14:50

Mer sosiale barn i små avdelinger

Oppvekst. Barn blir sosiale og empatiske av å gå i barnehage – men bare hvis avdelingene er små, ifølge undersøkelse. Nå skal også store barnehager forskes på.
5.7 2012 09:02