fylkessammenslåing

God stemning i Troms og Finnmark tross tvang

Regionreform.  Selv iherdige reformmotstandere i Finnmark Ap mener tvangssammenslåingen med Troms kan gå bra.
20.6 2019 09:50

Sammen­slåingen står ved lag

Bernt svarer. Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så hindrer ikke det selve sammenslåingen, skriver Jan Fridthjof Bernt.
28.5 2018 15:37

Nei til avtalen og ja til folke­avstemning

Regionreform. Finnmark fylkesting stemte ned avtalen som Knut Storberget fikk forhandlet fram. Fylkestinget sa ja til en folkeavstemning om sammenslåingen med Troms.
15.3 2018 14:29

Snu­opera­sjon om fylkes­sammen­slåing

Kommunestruktur. Ap i Oslo og Akershus har fått inn i partiets program at fylkene bør slås sammen til én region, men nå takker byregjeringsleder Raymond Johansen (Ap) nei til invitt fra Akershus.
17.3 2016 11:21

Bitter fylkesstrid på Agder

Kommunevalget 2011. Fire kommuner i Aust-Agder ønsker å bli en del av Vest-Agder, etter at et flertall i Aust-Agder sa nei til fylkessammenslåing.
13.9 2011 13:35

Sa nei til fylkessammenslåing

Kommunevalget 2011. Et klart flertall i Aust-Agder sa nei til sammenslåing med Vest-Agder.
13.9 2011 08:46