havbruk

Oppdrett redder Hitra fra røde tall

Resultatbørsen. Utbetalingene fra Havbruksfondet utgjør 12 prosent av alle inntekter i fjor – overskuddet ble på «bare» 8,5 prosent.
28.2 2019 08:19

Knøtt­kommune inntar resultat­toppen

Resultatbørsen. Enormt overskudd i lille Leka etter auksjon av nye oppdrettstillatelser.
26.2 2019 12:07

Går helt til topps på regnskaps­tabellen

Resultatbørsen. En driftsmargin på over 20 prosent nord i Trøndelag, takket være nye oppdrettstillatelser i kommunen.
19.2 2019 19:33

Oppdrettsauksjon ga rekordresultat

Resultatbørsen. Utbetaling fra Havbruksfondet gir stor driftsmargin og størst disposisjonsfond i moderne tid for Finnmarks-kommune.
18.2 2019 08:28

Oppdrettspenger gir kjempevekst

Økonomi. 30 kommuner får mer enn 10 prosent ekstra inntekter i år, når utbetalingene fra Havbruksfondet nå er på vei. Nesten 2,8 milliarder kroner blir fasiten. Her finner du hele oversikten.
11.9 2018 07:46

Får over 3 milliarder fra havbruk

Økonomi. Til høsten får 160 kommuner og 10 fylkeskommuner til sammen over 3 milliarder kroner i engangsinntekter fra Havbruksfondet. Det er langt mer enn tidligere forventet.
21.6 2018 18:28

Håper på nye oppdretts­inntekter

Økonomi. Kystkommuner er fornøyd med at oppdrettsnæringens konkurransefortrinn og beskatning nå skal utredes
1.6 2018 14:30

Kan få 2,4 milliarder fra oppdrett – ingen vet hvem som får hva

Økonomi. Kommuner og fylkeskommuner kommer til å få utbetalt opp mot 2,4 milliarder kroner fra Havbruksfondet, anslår regjeringen. Men først på slutten av året vet kommunene hvem som får hva.
15.5 2018 12:52