Helsetilsynet

Tilsyns­rapporter når ikke poli­tikere

Helse. To av tre tilsyn med eldreomsorgen har avdekket lovbrudd. Helsedirektøren beklager at rapportene i liten grad legges fram til politisk behandling.
12.5 2017 15:22

Sju av ti helsestasjoner brøt loven i 2013

Helse. Tilsynsmeldingen fra i fjor viser at 56 av 78 helsestasjoner som ble sjekket ikke gjennomførte sjekk av barn korrekt, tilstrekkelig eller til rett tid.
5.3 2014 14:00

Krever eldreoppvask i tre Hedmarks-kommuner

Helse. Demente sover på samme rom og pasienter ligger på dagligstuer og bad. Fylkeslegen i Hedmark er kritisk til overbelegg i tre kommuner.
21.8 2012 12:44

Helsetilsynet advarer før reform

Helse. Samhandlingsreformen iverksettes for raskt for kommunene, advarer Helsetilsynet.
17.10 2011 09:10