hjemmetjeneste

Varslet om fare for liv og helse

Helse. En døende som fikk morfin av ufaglærte var noe av det rådmannen i Gran fikk varsel om i juli fra en ansatt. – Nå har vi hodet over vann, sier kommunalsjef Leif Arne Vesteraas.
6.8 2018 16:14

Lei riks­politikernes mas om sykehjem

Pleie og omsorg. – Rikspolitikerne må slutte å snakke om sykehjem, og begynne å diskutere de reelle utfordringene i eldreomsorgen. Det sier omsorgssjefene i Kommunal Rapports undersøkelse.
17.8 2017 08:48

Må vaske bad oftere enn hver tredje uke

Pleie og omsorg. Gamle som trenger hjelp til å vaske eget bad må få bistand hyppigere enn bare hver tredje uke, slår Helsedirektoratet fast.  
26.11 2016 08:58

Foretrekker faste hjelpere framfor valgfrihet

Helse. Bestemor synes det viktigere at hjemmehjelpen er en fast person enn å kunne velge kommunal eller privat hjemmehjelp.
27.6 2013 15:47