Husbanken

Hver fjerde omsorgs­plass til unge voksne

Pleie og omsorg. En av fire omsorgsplasser bygd med husbanktilskudd de siste årene, er planlagt for brukere under 25 år. En av tre bebos av utviklingshemmete.   
28.9 2017 12:21

Vraker Høies tilskudds­ordning

Politikk. Tre av fire kommuner mener Husbanken bør gi støtte til flere ulike boliger for eldre, også uten heldøgns omsorg. Nesten ingen vil ha regjeringens nye tilskuddsordning.
17.8 2017 11:45

Anbefaler å sentra­lisere Hus­banken

Politikk. Færre og mindre regionkontorer i Husbanken, anbefaler Agenda Kaupang i ny utredning for Kommunaldepartementet. Sp vil stanse de foreslåtte endringene.
4.8 2017 08:02

Rådmann ny direktør i Husbanken

Ledelse. Rådmann Osmund Kaldheim (52) i Drammen blir ny administrerende direktør i Husbanken. 
13.1 2017 14:34

Krever stopp i institusjonsbygging

Pleie og omsorg. Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe (Sp) og Karin Andersen (SV) ber regjeringen gripe inn for å hindre flere store boligprosjekter for personer med utviklingshemming.
21.10 2016 10:57

Kan få tilskudd til deler av sykehjem

Pleie og omsorg. Husbanken er åpen for å gjøre unntak fra reglene, som sier at alle plasser må tas i bruk før kommunen får utbetalt tilskudd til nytt sykehjem.
3.11 2014 08:17

Spør Sanner om "sykehjemsfelle"

Pleie og omsorg. Det er helt urimelig at Husbanken holder tilbake investeringstilskudd til sykehjem med ledige plasser, mener stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Hun reagerer sterkt på oppslaget i Kommunal Rapports papirutgave i dag.
30.10 2014 15:34

Kritisk til manglende opptrapping av bostøtten

Sosialtjeneste. Flere og flere mister bostøtte fordi satsene ikke justeres i takt med lønnsveksten. Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) advarer mot utviklingen, og får støtte av Oslo kommune.
8.8 2013 13:23

5 milliarder ekstra til Husbanken

Økonomi. Regjeringen vil bevilge 5 milliarder kroner ekstra til Husbanken for å legge til rette for økt boligbygging.
7.5 2013 08:20

Færre kommuner søker husbanklån

Økonomi. 64 prosent færre kommuner søkte Husbanken om lån til utleieboliger i fjor enn året før. Samtidig øker etterspørselen blant private boligbyggere kraftig.
4.2 2013 14:57

Sider