Klarspråk

Språk, kultur og @helsesista

Språkspalta. Denne uken fikk flere offentlige etater fortjent ros for sitt arbeid med klart språk og bedre tekster da årets klarspråkpriser ble delt ut. Alle prisvinnerne la – direkte eller indirekte – vekt på at språkarbeid er kulturarbeid da de fortalte om hva de hadde gjort.
23.3 2018 20:39

Klarspråkpris til Plan- og bygningsetaten i Oslo

Styring. Plan- og bygningsetaten i Oslo er årets vinnere av Klarspråkprisen, for arbeidet de har gjort med blant annet med å forenkle standardtekster og teste dem på reelle brukere.
22.3 2018 13:53

Hva er poenget?

Språkspalta. Kommunale hjemmesider er et godt sted å formidle nyheter. Men da må poenget komme først.
26.5 2017 15:20

Pass på verba

Språkspalta. Ei god og tydeleg setning inneheld eit verb. Med eit verb på plass skjer det noko. Då får vi merksemd.
12.5 2017 15:10

Språkpris til Stavanger

Administrasjon. Stavanger kommune fikk i dag Klarspråksprisen for sitt systematiske og gode arbeid med språk.
27.2 2017 12:16

Deler brev med klart språk

Administrasjon. KS har opprettet en base med brev og tekster som er forenklet slik at de skal være lettere å forstå for innbyggere. Sju kommuner og fylkeskommuner har hittil lagt brev inn i basen.  
20.2 2017 14:12

Hva er godt språk og en god tekst?

Språkspalta. Velkommen til første utgave av Kommunal Rapports språkspalte. Målet er å hjelpe medarbeidere i kommuner, fylkeskommuner og offentlige selskaper og virksomheter å skrive så gode tekster som mulig. God skriftlig kommunikasjon handler om demokrati og deltakelse, rettssikkerhet og effektivitet. 
6.1 2017 08:20

– Tøft å satse på klarspråk

Administrasjon. – Jeg synes det er tøft av regjeringen å satse på klarspråk i kommunene. Prisen tror jeg vil virke bevisstgjørende, sier juryleder Cathrine Krøger.
23.9 2016 15:56

Nå skal kommunenes språk bli klart

Administrasjon. Stavanger kommune er godt i gang med å gjøre språket mer forståelig for folk flest. Nå følger flere kommuner etter i et pilotprosjekt.
24.4 2014 13:23

Vil tåkepraten til livs

Administrasjon. Regjeringen gir 1 million kroner til KS for at kommuneansatte skal skrive slik at folk forstår det.
27.3 2014 14:02

Sider