klimatilpasning

KS-lederen vil ha fortgang i klima­til­pasning

Energi og miljø. – Vi bruker altfor mye penger på skadeutbetalinger og for lite på forebygging, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen (H).
30.11 2018 14:46

Mæland vil forebygge vannskader med lovendring

Energi og miljø. Kommunene skal få større mulighet til å stille krav til overvannshåndtering i plansaker. Men forslaget om et eget overvannsgebyr, er hun negativ til.     
30.11 2018 15:46

Lei av at mobilnett faller ut i uvær

Energi og miljø. Både under fjorårets storflom og andre kritiske værhendelser har mobilnettet i Kristiansand sviktet. – Staten må stille strengere krav til mobiloperatørene, mener ordfører Harald Furre (H).
29.11 2018 08:08

Mæland vil ha streng­ere krav til klima­forebygging

Energi og miljø. Vi må stille strengere krav til byggeplaner for å hindre at boliger blir rammet av flom, mener kommunalminister Monica Mæland (H).
17.10 2018 11:51

Flom­kommuner rundt samme bord

Energi og miljø. 13 flomberørte kommuner går sammen om å utrede et felles vannkompetansesenter.
12.9 2018 08:10

Ønsker klimaavtale med staten

Energi og miljø. – De eskalerende klimautfordringene vi nå ser, skaper behov for et helt annet og forpliktende partnerskap mellom stat og kommune, sier ordfører Alfred Bjørlo (V) i Eid. 
23.8 2018 09:17

Tar initiativ til vann­kompetanse­senter

Energi og miljø. Nedre Eiker inviterer nå kommuner som er berørt av flom og overvann til å etablere et nasjonalt vannkompetansesenter.
5.6 2018 08:47

Fore­slår opptrappings­plan for klima­tilpasning

Energi og miljø. Regjeringen bør igangsette en opptrappingsplan for klimatilpasninger, mener KS, som etterlyser statlig samordning, bedre kartverk og penger.    
5.10 2017 09:34

Mener regjeringen bremser tiltak mot oversvømmelser

Energi og miljø. Regjeringen somler med lovendringer som kunne få fart på arbeidet med å forebygge oversvømmelser, mener Norsk Vann og Maskinentreprenørenes Forening (MEF).
5.10 2017 09:34

Krever nye overvanns­regler

Energi og miljø. Norsk Vann etterlyser fortgang i nye regler for å begrense vannskadene ved kraftig nedbør.
9.8 2016 08:23

Sider