Kommunelovutvalget

Ny lovtekst er slag mot åpen­het og demokrati

Kommentar. Pressen og Justisdepartementet er uvanlige allierte i en kamp mot faretruende hemmelighold i en ny kommunelov.
14.10 2016 07:45

Advokatene støtter hemmelig­hold fullt ut

Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven.
13.10 2016 14:48

Justis­departementet advarer mot ut­videt taushets­plikt

Åpenhet. Justisdepartementet advarer mot forslag om utvidet taushetsplikt, da de mener forslaget åpner for at kommuneansatte får råde over politikernes ytringsfrihet.
13.10 2016 12:57

Hardt ut mot munn­kurv for politikere

Jus. Presseorganisasjonene står samlet i kritikken mot kommunelovutvalgets forslag om å pålegge politikere taushetsplikt om offentlige opplysninger. 
7.10 2016 09:00

Nytt syn på kon­troll etter vann­verk­saken

Ukas leder-intervju. Revisjonsleder Nina Neset har vært med på å lage forslag til ny kommunelov. Etter vannverksaken, som hun ledet granskingen av, har hun arbeidet for å styrke kommunenes egenkontroll.
16.3 2016 08:33

Nye grep for åpen­het og demokrati

Kommentar. Kommunelovutvalget kommer med flere forslag for større åpenhet og et sterkere lokaldemokrati, hvilket ofte er to sider av samme sak.
11.3 2016 08:08

Utred­ning av kommune­loven utsatt

Jus. Kommunelovutvalget skulle levert sin utredning i løpet av året, men får nå utsatt frist til påske neste år.
23.10 2015 13:28

Vil skjerpe rådmannens internkontroll

Politikk. Kommunelovutvalget vil gjøre det enklere for rådmannen å drive god internkontroll. Samtidig vurderer utvalget tydeligere krav i kommuneloven til hva internkontrollen skal inneholde.
5.2 2015 10:30

Bred gjennomgang av reglene for kontrollutvalg

Politikk. Kommunaldepartementet frister med 800.000 kroner til den som kan gi kommunelovutvalget det beste grunnlaget for å evaluere kontrollutvalgenes regelverk.
5.2 2014 14:03

Eneste politiker i lovutvalg

Jus. Ole Gustav Narud (Sp) fra Åmot er eneste aktive politiker som er funnet verdig en plass i det nye kommunelovutvalget.
28.6 2013 17:12