kommuneproposisjonen

12,5 millioner til eldrereform

Pleie og omsorg. Regjeringen vil bruke 12,5 millioner kroner på å etablere et støtteapparat, som skal hjelpe kommunene med eldrereformen Leve hele livet.  
16.5 2018 12:40

KrF vil gi penger til bemanningsnorm

Oppvekst. – Det er veldig viktig å få på plass penger til ny bemanningsnorm i barnehager, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).
16.5 2018 11:26

Kritiserer regjeringen for skinnøkning

Økonomi. Den bebudete økningen i kommunenes inntekter er ikke reell, mener kommunalkomiteens leder Karin Andersen (SV).
15.5 2018 15:16

– Kommuner kan styrke tjenestene

Politikk. Kommunene får nok penger neste år til å kunne gi innbyggerne et bedre tilbud, mener kommunalministeren.
15.5 2018 14:17

Tror ikke på et renn av nye sammen­slåinger

Kommunestruktur. Forsker Kjetil Lie ved Telemarksforsking er overrasket over hvor kraftige virkemidler for sammenslåing regjeringen viderefører – men tror ikke det blir veldig mange resultater.
15.5 2018 11:58

Fortsetter å belønne de som slår seg sammen

Kommunestruktur. Regjeringen vil forlenge tilskuddsordningene til kommuner som velger å slå seg sammen framover, går det fram av kommuneproposisjonen for 2019. - Reformen er ikke over, sier kommunalministeren (OPPDATERT).
15.5 2018 11:22

Tre kommuner får bytte fylke

Regionreform. Rindal blir en del av Trøndelag, mens Jevnaker og Lunner får innfridd sitt ønske om å tilhøre nye Viken.  (OPPDATERT MED FLERE KOMMENTARER)
15.5 2018 11:02

Om lag 3 milliarder mer neste år

Økonomi. Regjeringen skisserer at kommunesektoren skal få en vekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 millliarder kroner neste år.
15.5 2018 10:47

Strammere økonomi neste år?

Politikk. Regjeringen har varslet strammere økonomi og nye virkemidler i kommunereformen i kommuneproposisjonen som legges fram i morgen. 
14.5 2018 15:35

Utsetter ny distrikts­indeks

Politikk. Kommunalminister Monica Mæland (H) beroliger kommunene med at den nye distriktsindeksen ikke vil bli brukt i inntektssystemet for 2019.
14.5 2018 11:58

Sider