kommuneproposisjonen

Åpner for å rever­sere inntekts­systemet

Kommunestruktur. Flertallsopposisjonen på Stortinget åpner for å reversere endringene i inntektssystemet som ble innført fra 2017, for å stimulere til sammenslåinger.  
7.5 2018 14:07

Ap øker med 3 mil­liarder

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet går inn for å styrke kommuneøkonomien med 2 til 3 milliarder kroner i 2018, utover regjeringens forslag.  
1.6 2017 08:21

Stimulerer ny storby

Økonomi. Storbytilskudd gir sammenslåingen rundt Kristiansand et fint puff, sier ordfører Harald Furre (H). Den nye storbyen vil passere 100.000 innbyggere.  
11.5 2017 14:39

KS: Kommune­økonomi i rik­tig retning

Økonomi. KS mener at kommuneøkonomien fortsatt vil være krevende neste år, men at kommuneproposisjonen går i riktig retning.
11.5 2017 12:40

Opptil 5,3 milliarder mer til kommunene

Økonomi. Kommunesektoren får mellom 4,3 til 5,3 milliarder i samlet inntektsvekst neste år, varsler regjeringen i kommuneproposisjonen. 
11.5 2017 10:45

I dag kommer kommune­proposisjonen

Økonomi. Torsdag formiddag kommer kommuneproposisjonen for 2018. Du kan få alle hovedpunktene i forslaget ved å følge dekningen på Kommunal Rapports nettutgave.
11.5 2017 08:45

Vil ha til­bake 50 asyl­millioner

Statsbudsjett. Kommunene må få tilbake om lag 50 millioner kroner de har brukt på flyktninger som aldri kom, krever KS av revidert nasjonalbudsjett som kommer i morgen.
10.5 2017 11:45

Plusser på kom­mune­økono­mien

Statsbudsjett. Den rødgrønne opposisjonen på Stortinget foreslår å plusse på kommunenes økonomi med flere milliarder. 
9.6 2016 09:12

Kristiserte krise­pakken til de rikeste

Politikk. Fattige Østfold er ikke glade for regjeringens krisehjelp til fortsatt rike kommuner på Sør- og Vestlandet. 
13.5 2016 16:10

Krit­iske til nytt inn­tekts­system

Politikk. Opposisjonen på Stortinget er kritisk til endringene regjeringen foreslår i inntektssystemet. 
11.5 2016 16:11

Sider