kommuneproposisjonen

Regioner kan overta sykehusene

Politikk. Kommunereformen bør også overføre nye oppgaver fra staten til det regionale nivået, mener KS og fylkeskommunene.
20.5 2014 07:39

På vei ned i skyttergravene

Kommentar. Når regjeringen og KS ikke klarer å bli enige om hvordan virkeligheten ser ut, sliter det på tilliten mellom staten og kommunene.
19.5 2014 08:57

Disse økte handlingsrommet mest i fjor

Økonomi. I fire kommuner økte handlingsrommet med over 10 prosent i fjor, viser kommuneproposisjonen. I fire av ti kommuner økte inntektene mindre enn prisstigningen. Her finner du hele oversikten over kommunenes korrigerte inntekt i 2013.
15.5 2014 09:14

Alle lån skal godkjennes

Økonomi. Regjeringen sender på høring forslag om at alle låneopptak i kommunene skal godkjennes fra og med budsjettåret 2015. Kommunalministeren vil stoppe «tilpasninger» der kommunene tar opp ekstra gjeld før de blir slått sammen. (OPPDATERT)
14.5 2014 14:44

Sp: Nå har Sanner tatt fram pisken

Politikk. – Vil du ikke, så skal du, er Sanners beskjed til norske kommuner, sier Heidi Greni (Sp) om regjeringens kommunereform.
14.5 2014 14:35

KS kritiserer manglende satsing på kollektivtrafikk

Økonomi. KS mener Regjeringen i Kommuneproposisjonen nedprioriterer kollektivtrafikken i stedet for å øke satsingen.
14.5 2014 13:46

Her er det nye inntektssystemet til fylkene

Økonomi. Etter mange års venting kommer endelig et nytt inntektssystem for fylkeskommunene. 1 milliard flyttes mellom fylkene. Sogn og Fjordane er den store taperen – Oslo vinneren. Her er endringene. OPPDATERT
14.5 2014 12:00

Foreldre må delta mer for gratis kjernetid i barnehage

Økonomi. Regjeringen ønsker at kommunene skal prøve alternative måter med gratis kjernetid i barnehage.
14.5 2014 11:54

Frist: Juni 2016

Politikk. Juni 2016 er fristen regjeringen gir kommunene for å vedta kommunesammenslåinger.
14.5 2014 11:36

Kritisk til kutt i barnehager

Økonomi. KS mener regjeringen legger opp til å underfinansierte barnehagetilbudet.
14.5 2014 11:34

Sider