Kommunerevisjon IKS

Ønsker omvalg til revisjonens organer

Ledelse. Det bør foretas omvalg både av representantskap og styre i Kommunerevisjon IKS, mener nestleder Edvin Ræstad i selskapets representantskap, som møtes på Gol i ettermiddag.
20.11 2017 12:35

To nye teller på knappene

Styring. Flere kommuner kan komme til å avvikle eierskapet i Kommunerevisjon IKS.
8.11 2017 17:21

Strid rundt utmelding fra revisjonen

Styring. Formannskapet i Ål mener kommunen må forsøke å endre revisjonsselskapet innenfra, i stedet for å gå ut av det, slik andre gjør. Ordfører Solveig Vestenfor (Ap) er uenig med flertallet.
8.11 2017 16:55

To kommuner går ut av revisjons­selskap

Styring. Hol og Flå melder seg ut av det interkommunale revisjonsselskapet Kommunerevisjon IKS. Flere kan komme etter.  – Tilliten er dårlig, sier ordfører Tor Egil Buøen (Andre) i Flå. 
27.10 2017 12:53

NKRF: – Burde vært holdt adskilt

Styring. Revisjonssjefens private enkeltmannsforetak burde vært holdt helt adskilt fra Kommunerevisjon IKS, mener Norges Kommunereviorforbund (NKRF).
19.10 2017 08:57

Revisorforeningen: - Klart ulovlig

Styring. - Virksomheten i Åge Sandsengens enkelpersonforetak har ikke vært i henhold til revisorloven. Det er det ingen tvil om, sier administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening.  
19.10 2017 09:02

Fikk korreks av Finans­tilsynet i 2013 – fortsatte i fire år til

Styring. Samarbeidet mellom Kommunerevisjon IKS og revisjonssjefens private virksomhet er en omgåelse av revisorloven, ga Finanstilsynet beskjed om i 2013. Først i høst ble det avviklet.
19.10 2017 08:55

Rådmannens epost til revi­sjonen ble personalsak

Ledelse. Rådmann mente revisjonen gjorde noe lovstridig og ba om innsyn. Revisjonssjefen kontaktet ordfører. Torsdag behandlet kommunestyret en personalsak mot rådmannen bak lukkede dører.
26.6 2017 09:18

– Fylkes­mannen må av­klare taus­hetsplikt

Ledelse. – Det eneste som kan rette opp tilliten til kommunerevisjonen, er at styret ber Fylkesmannen avklare hvilke opplysninger som kan offentliggjøres.
31.5 2017 16:53