kontrollutvalg

La plan for å stoppe pressen

Ledelse. I et lukket møte la kontrollutvalgene, ordførere, varaordførere og revisjonen i Valdres en felles strategi for å stoppe negativ medieomtale. 
3.11 2017 10:54

Ble veiledet om revisjonens rolle

Styring. – Kommunestyret har det overordnete ansvar for at kommunen har et fungerende kontrollsystem. Det understreket Fylkesmannens jurist overfor ordførere, kontrollutvalg og revisjonen i Valdres.
12.10 2017 09:24

Avviser klage på organisering av sekretariat

Styring. Fylkesmannen i Hordaland konkluderer med at en sekretær til kontrollutvalget kan være administrativt ansatt i kommunen, selv om vedkommende skal være uavhengig av rådmann og ordfører.
25.7 2017 10:16

Revisor­forbundet forsvarer deling av private eposter

Ledelse. – Revisjonssjef Åge Sandsengen har ikke brutt taushetsplikten, skriver Norges Kommunerevisorforbund i et brev til kontrollutvalget i Sør-Aurdal. Forbundet går god for at revisoren spredte fire år gammel privat e-post.
21.6 2017 19:03

Kritisk dag for Lenviks rådmann

Innkjøp. Lenvik-rådmannens habilitet blir satt på spissen når kontrollutvalget i dag fredag skal avgjøre om de vil gå videre med innkjøpssaken der rådmannens sønn var involvert.
5.5 2017 07:48

Legger kritikk av omsorgs­firma død

Pleie og omsorg. Kontrollutvalget i Tjøme vil ikke granske hvordan omsorgsfirmaet Vitalegruppen har oppfylt kontraktene med Tjøme kommune.
4.5 2017 13:01

Måtte frigi hele dokumentet

Styring. Etter pålegg fra Fylkesmannen har Sør-Aurdal kommune frigitt hele saksframlegget i rådmannssaken. Men kommunen nekter å offentliggjøre stevningen kommunen har mottatt fra den oppsagte rådmannen. 
7.4 2017 13:02

– Kommunene må mer ut på arbeids­plassene

Økonomi. Kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet må bli bedre, mener både Riksrevisjonen og Skattedirektoratet.
2.2 2017 14:25

Vil kaste led­eren i kon­troll­utvalget

Politikk. De fire posisjonspartiene i Ørland vil kaste lederen i kontrollutvalget på kommunestyremøtet i dag.
20.10 2016 08:34

Bernt svarer: Grenser for kontroll med aksje­selskaper

Bernt svarer. Kontrollutvalget kan ettergå aksjeselskaper kommunen har eierinteresser i, men med klare begrensninger, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
13.6 2016 10:21

Sider