Kostra

Færre unge får sosialhjelp

Økonomi. Andelen sosialhjelpsmottakere holder seg stabilt for befolkningen som helhet. Men blant de unge var det en nedgang i fjor.  
15.3 2017 14:00

Flere minoritetsbarn går i barnehage

Oppvekst. 76 prosent av alle minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år gikk i barnehage i fjor. Det er en økning på 2 prosentpoeng fra 2015. Sjekk din kommune her.
15.3 2017 13:47

Omsorgsutgiftene øker igjen

Administrasjon. Utgiftene til pleie og omsorg økte med 5,4 prosent i 2016, mot bare 0,1 prosent året før. (OPPDATERT MED KOMMENTARER)
15.3 2017 11:38

Stadig flere menn i barnehagene

Økonomi. Andelen menn i barnehage har økt siden 2007, men fortsatt er det langt til målet om 20 prosent. Sjekk din kommune her.
15.3 2017 11:22

Så mye fikk Kommune-Norge i resultat

Økonomi. Kostra-tallene viser at Kommune-Norge fikk et netto driftsresultat på 4 prosent av driftsinntektene samlet sett i 2016.
15.3 2017 10:44

Etterlyser tiltak mot unna­sluntrere

Økonomi. Statistisk sentralbyrå (SSB) ber Kommunaldepartementet gripe inn overfor kommuner som ikke leverer data til Kostra. Byrået har nå publisert en egen svarteliste.
10.8 2016 14:24

Privat barnevern holder stand

Leverandørdatabasen. I 2015 kjøpte kommunene barneverntjenester fra private for 445 millioner kroner, ifølge Kostra-rapporteringen. Det er en ørliten nedgang fra året før.
1.4 2016 08:03

Færre gamle bremser pleieutgiftene

Helse. Kommunenes pleie- og omsorgsutgifter gikk ned i fjor. Hovedårsaken er at de ikke lenger betaler for innbyggernes sykehusbesøk. Men de brukte også mindre penger på opphold i egne institusjoner.  
17.3 2016 08:53

Tall-tull ga enorm formue i Oppland

Økonomi. En enkel tastefeil ga store problemer for regnskapstallene til fem kommuner i Oppland.
17.3 2016 14:50

Over 10 milliarder i eiendomsskatt

Økonomi. Kommunene økte inntektene fra eiendomsskatt kraftig i 2015, og denne skatten utgjør for første gang over 10 milliarder kroner. Boliger og fritidsboliger får den største ekstraregningen.
16.3 2016 11:55

Sider