læreplasser

Innvandrer­ungdom sliter med å få læreplass

Skole. Ungdom med innvandrerbakgrunn sliter mer enn øvrig ungdom med å få læreplass. Det viser en ny analyse fra Utdanningsdirektoratet.
29.11 2018 13:10

Buskerud har flest læreplasser

Skole. Tre uker før skolestart er det store forskjeller mellom fylkene når det gjelder læreplasser. Oslo, som toppet lista i 2016, ligger nå på bunn.
31.7 2018 15:41

Har fått to flere lærlinger på fem år

På fem år har antallet lærlinger per kommune/fylke økt fra knapt 8 til 10, viser nye tall fra Kunnskapsdepartementet. Prosentvis er den største veksten i kommunene.
13.2 2018 08:44

Rekord i antall læreplasser

Skole. 71 prosent av elevene har fått læreplass per 1. desember. Det er det høyeste tallet siden Utdanningsdirektoratet begynte å føre statistikk i 2011. Rogaland ligger på topp, Østfold på bunn. Se oversikten her.
11.12 2017 13:04

Hver tredje fortsatt uten lære­plass

Skole. Tre måneder ut i skoleåret mangler nesten 9.000 elever fortsatt læreplass. Rogaland ligger best an.
15.11 2017 08:42

Statsråd krever nye planer for læreplasser

Politikk. Regjeringen krever at alle fylkesordførerne straks legger fram konkrete planer for flere læreplasser. Nær fire av ti søkere mangler ennå lærekontrakt.
18.10 2017 13:34

Nær fire av ti mangler ennå lære­kontrakt

Skole. Rogaland har flest lærekontrakter og Telemark færrest. Østfold har en massiv økning sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Samlet mangler likevel fortsatt mange elever lærekontrakt, viser nye tall. Sjekk statusen i fylkene her.
18.10 2017 08:59

Ga læreplass-garanti en kald skulder

Skole. Høyre, Frp, Venstre og KrF stemte ned forslaget fra Ap om å gi alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett garanti om læreplass. De kaller forslaget urealistisk.
12.10 2017 10:22

Store forskjeller i andelen læreplasser

Skole. Få dager før skolestart, er det store forskjeller mellom fylkene når det gjelder læreplass.
15.8 2017 11:59

Isaksen: Ordningen med lære­plasser svikter

Skole. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det må avklares tydeligere hvem som har ansvar for å skaffe nye læreplasser.
8.2 2017 11:28

Sider