Lenvik

Nabo­kommunen krevde øye­blikkelig stopp i driften

Innkjøp. Tranøy kommune har vært i årelang strid med Lenvik-rådmannens sønn om en bolig som er brukt til bo- og omsorgstilbud på oppdrag fra Lenvik kommune. 
3.5 2017 11:23

Konkurrent påpekte tette bånd

Innkjøp. Omsorgsfirmaet Bo og bistand AS reagerte på at et selskap som de mente ikke oppfylte kompetansekravene, fikk oppdraget verdt over 13 millioner kroner tilbake i 2015. Selskapet stilte spørsmål ved rådmannens habilitet.
2.5 2017 08:29

Doblet utgiftene til privat rusomsorg

Innkjøp. Politikerne i Lenvik krevde enstemmig å tilbakeføre tunge brukere til kommunale tilbud. Likevel ble utgiftene til privat rusomsorg doblet.
2.5 2017 08:33

Politikere kritiske til Lenviks anbuds­håndtering

Innkjøp. Flere Lenvik-politikere er rystet over at administrasjonen tildelte millionoppdrag til firma der rådmannens sønn var involvert.
2.5 2017 10:48

Ordfører mener innkjøpssak er godt håndtert

Innkjøp. Lenviks ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) har ingenting å utsette på verken rådmann eller administrasjon.
28.4 2017 11:30

Omsorgsfirmaet som er under granskning har ikke hatt tilsyn

Helse. Lenvik kommunes rutiner tilsier at private helse- og omsorgsforetak skal ha to tilsyn i året. Selskapet der rådmannens sønn har vært involvert, har ikke hatt tilsyn.
28.4 2017 11:31

Rådmannen: Jeg var ikke inne i prosessen

Innkjøp. Lenvik-rådmann Margrethe J. Hagerupsen sier hun ikke har hatt noen befatning med avtalene kommunen har med Slåttebakken Helse, der sønnen har vært involvert på ulike vis de siste årene.
28.4 2017 11:30

Ga millionoppdrag til firma der rådmannens sønn var involvert

Innkjøp. Hvordan kunne et selskap som driver innenfor fotografibransjen, levere et heldøgns rusomsorgstilbud til kommunen for millioner? Kommunerevisjonen og kontrollutvalget gransker nå forholdet mellom selskapet Visit Senja AS og Lenvik kommune.
28.4 2017 11:29

Kan ha vært ulovlig direkteanskaffelse

Innkjøp. Lenvik kommunes tildeling av millionkontrakten til Slåttebakken Helse kan ha vært en ulovlig direkteanskaffelse, mener anskaffelsesekspert Marianne Dragsten.
28.4 2017 11:31

Kontrollutvalg starter gransking av kontrakter

Innkjøp. Kontrollutvalget i Lenvik har nå – bak lukkete dører, besluttet at kontraktsforholdet med et arkitektfirma skal granskes. 
10.4 2017 09:15

Sider