lokaldemokrati

Nå kan kommuner saksøke staten

Politikk. Fra nyttår kan kommuner saksøke staten hvis det er uenighet om lovforståelsen. En viktig ordning som vil styrke det lokale selvstyret, mener KS og kommunalministeren. 
10.1 2018 15:21

Store for­skjeller i lokal­demokratiet

Politikk. Lokaldemokratiets tilstand varierer sterkt i kommuner som skal slå seg sammen. Lær av den beste, råder forsker Marte Winsvold. 
13.6 2017 11:05

Kjemper for stemme­rett fra 16 år

Politikk. AUF-leder Mani Hussaini mener det er gode muligheter for at Ap-landsmøtet vedtar stemmerett fra 16 år i lokalvalg.
19.4 2017 13:02

Flere unge lokal­poli­tikere

Politikk. Flere unge lokalpolitikere er det mest håndfaste resultatet av forsøkene med stemmerett fra 16 år. I mai neste år kommer regjeringens vurdering.
28.11 2016 13:07

Histo­risk dag for lokal­demo­kratiet

Politikk. I dag klarte endelig et stort nok flertall i Stortinget å samle seg om å grunnlovsfeste lokaldemokratiet – i sitt sjette forsøk på 18 år. 
31.3 2016 14:10

KS glad for lokal­demo­krati i Grunn­loven

Jus. KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) er glad for at lokaldemokratiet ser ut til å få en plass i Grunnloven, men uttrykker også skuffelse over begrensningene stortingsflertallet legger.
3.3 2016 08:22

Lokal­demo­kratiet trolig inn i Grunn­loven

Jus. Det ser ut til å bli stort nok flertall for å grunnlovsfeste lokaldemokratiet i Stortinget.
1.3 2016 11:33

Priset for lokaldemokrati

Politikk. Åtte kommuner fikk europeisk utmerkelse for godt styresett på KS’ lokalpolitiske toppmøte i dag.
8.4 2015 14:27

Veileder om lokaldemokrati

Kommunestruktur. Distriktssenteret får nå i oppdrag av Kommunaldepartementet å lage en veileder om lokaldemokrati til kommunereformen.
2.1 2015 08:42

Lokalpolitikerne - best og billigst

Kommentar. Hvis vi skal kritisere lokaldemokratiet for én ting, så er det at det er altfor billig. Vi trenger flere lokalpolitikere i et nytt Kommune-Norge, ikke færre.
4.12 2014 08:54

Sider