mobbing

Mobbelov har endret skolenes praksis

Skole. Mobbesaker blir håndtert mer systematisk ved skolene nå enn før loven ble endret i 2017, viser en evaluering.
21.6 2019 08:04

– Uakseptabelt at mange opplever at skole­eierne ikke gjør nok for å stoppe mobbing

Styring. – Mobbing skal ikke skje, men hvis det skjer, skal det nytte å si fra. Dette skal stå øverst på vår dagsorden, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) på møte med fylkesmennene i går.
13.9 2018 12:22

Mener Fylkes­men­nene også svikter i mobbe­saker

Skole. Fylkesmennene må også skjerpe seg og behandle saker om mobbing i skolen raskere, mener Barneombudet. 
27.8 2018 09:48

– Snakk med elevene om krenkelser

Skole. En streng og upopulær lærer risikerer å bli anklaget for krenkelse. Det kan skolene forhindre med god forebygging, mener Skolelederforbundet.
6.8 2018 15:42

Betalte 850.000 kr i mobbe­erstatning

Administrasjon. En tidligere elev i Bjerkreim har fått utbetalt 850.000 kroner i erstatning for varig skade etter mobbing. Fortsatt står kommunen overfor krav fra fem elever.
2.8 2018 10:51

Nesten 1.000 mobbe­saker er meldt inn det siste året

Skole. Fylkesmennene har fått minst 976 henvendelser fra elever og foreldre etter at den nye mobbeloven kom for akkurat ett år siden. 
2.8 2018 07:36

Fornøyd med utsettelse i erstatningssak

Oppvekst. Kommunestyret i Bjerkreim vil ha mer informasjon fra rådmannen før de tar stilling til spørsmålet om erstatning til fire elever som er blitt utsatt for mobbing.
23.2 2018 07:50

Fikk nei til erstat­ning for mobbing

Politikk. Formannskapet i Bjerkreim sa nei til erstatning til fire mobbeofre, over to år etter at kravene ble fremmet. Foreldrene var ikke orientert og fikk heller ikke innsyn i saksframlegget.
9.2 2018 08:27

Stortinget vil la mobbe­ofre søke om opp­reisning

Skole. Det bør opprettes en egen oppreisningsordning for mobbeofre i tilfeller der skolene har sviktet i oppfølging, mener en samlet utdanningskomité på Stortinget.
18.5 2017 08:48

Flest blir mobbet når de er på skolen

Skole. Av barn og unge som blir mobbet, sier 69 prosent at det bare skjer når de er på skolen, ifølge funn fra chattetjenesten «snakkommobbing.no».
16.5 2017 08:47

Sider