møteoffentlighet

Oslos bydeler må åpne møtene

Åpenhet. Flere Oslo-bydelers praksis med lukkede budsjettkonferanser kan være slutt etter vedtak i bystyret. - En klar seier for åpenhet, sier bystyremedlem Marit Halse (Rødt).    
17.11 2017 10:12

Lukket siste del av budsjett­møte

Åpenhet. Nesten hele budsjettmøtet i Sør-Aurdal gikk for åpne dører. Ordføreren er overbevist om at han hadde rett til å lukke siste delen.
27.10 2017 17:04

Vil fjerne gamle regler om åpenhet

Åpenhet. Nye lover har gjort at kommunale regler om åpenhet er utdatert, mener byrådet i Oslo.
14.8 2017 14:23

Overprøver ikke lukking av møte i kontroll­utvalg

Åpenhet. Fylkesmann avviser initiativ fra lokalavis om å vurdere lovligheten av å lukke et møte i kontrollutvalget der politianmeldelse skulle diskuteres.
11.8 2017 15:07

Møttes i skjul, lovet full taushet

Jus. Fem ganger drøftet formannskapet i Sør-Aurdal rådmannens arbeidsforhold i all hemmelighet. Først måtte politikerne skrive under på en taushetserklæring.
22.3 2017 08:50

– Brøt loven da de sa opp rådmann

Jus. Sør-Aurdal kommune brøt kommuneloven da den sa opp rådmannen, ifølge jussprofessor Jan Fridtjof Bernt.- Å journalføre møteinnkallingen i postlisten, er ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav om kunngjøring, sier han.
17.3 2017 12:20

Bernt svarer: Saks­papirer om ny rådmann kan være hemmelige

Bernt svarer. Selv om søkerlisten er offentlig, er det hjemmel i kommuneloven og offentlighetsloven for å holde sakspapirene om ansettelse av ny rådmann unntatt offentlighet, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
27.2 2017 08:28

Bernt svarer: Offentlig møtebok også ved lukkete møter

Bernt svarer. Lukkete møter betyr ikke at politikerne kan skjule hvem som stemte hva, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
30.1 2017 08:15

Åpne møter som ingen vet om

Åpenhet. Innbyggere har rett til å overvære møter i kommunale foretak, men foretakene har ingen plikt til å annonsere møtene. I Oslo praktiseres reglene bokstavtro. – Teoretisk åpenhet, mener Ivar Johansen (SV).
5.1 2015 10:01

Holdt formannskapsmøte fem timer unna innbyggerne

Åpenhet. Forsand formannskap fant seg et ledig møterom på konferansehotellet i Bergen, og fattet vedtak i en sak om et tomtesalg. Nå reagerer lokalavisen.
23.8 2013 08:53

Sider