møteregler

Bernt svarer: Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter

Bernt svarer. Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt
8.1 2018 11:17

Bernt svarer: Kan ikke ta lett på søknader om fritak

Bernt svarer. Å få fritak fra politiske verv krever fortsatt gode og troverdige grunner, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4.9 2017 08:40

Rådmann sa nei til å forlenge åremålet

Åpenhet. Ordføreren innkalte Lenviks gruppeledere og partiledere til «sonderingsmøte» om rådmannens ansettelsesforhold, uten vanlig innkalling. – I gråsonen, mener jussprofessor Jan Fridtjof Bernt. 
9.5 2017 17:52

Også ufor­melle sam­taler kan være "møte"

Bernt svarer. Også uformelle samtaler om samhandlingen mellom politikere og administrasjon vil kunne omfattes av kommunelovens møteregler, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.  
20.2 2017 08:42

Holder møtepapirer og saksliste hemmelig

Åpenhet. Politikerveteran ber Fylkesmannen gripe inn overfor kommune som skal ha kamuflert en bevilgning som en orienteringssak i et hemmelig møte. Verken ordfører eller varaordfører vil uttale seg.
19.10 2016 08:59

Tromsø-ordfører gjenåpner dørene

Åpenhet. Ordfører Kristin Røymo (Ap) i Tromsø snur og innrømmer at sonderingsmøte med partienes gruppeledere skulle vært holdt for åpne dører. Men vil jobbe videre med rutiner for politiske forlik.
12.10 2016 07:20

Bernt svarer: Du kan ikke bli nektet taletid

Bernt svarer. Flertallet kan ikke påtvinge mindretallet mindre taletid enn dem selv, og ordføreren kan ikke nekte å gi noen ordet fordi andre representanter fra samme parti har "brukt opp tiden". Taletiden er individuell, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
3.10 2016 10:57