Nasjonale prøver

Oslo-elever best i nasjonale prøver

Skole. Oslo skiller seg ut i høstens nasjonale prøver for 5. klassinger. Mange elever presterer på det høyeste mestringsnivået, færrest på det laveste.
29.11 2017 09:43

Flere gutter enn jenter på toppnivå i matematikk

Skole. Elevene i Finnmark gjør det bedre i både regning, lesing og engelsk i år enn i 2016. Det viser resultatene fra høstens nasjonale prøver.
9.11 2017 22:11

Gir bevisst skole­politikk æren for gode resul­tater

Skole. Kommunens skolemodell har æren for at femteklassingene i Dovre kommune er i toppen på Nasjonale prøver, mener oppvekstsjefen. Se resultatene for din kommune her.
4.12 2015 11:19

Oslo-elevene langt foran på nasjonale prøver

Skole. Nesten halvparten av åttendeklassingene i Oslo ligger på de to høyeste mestringsnivåene i lesing og regning på årets nasjonale prøver. Det er dobbelt så mange som i Nord-Trøndelag.
17.11 2015 11:05

Gutter bedre i regning også på barneskolen

Skole. Guttene gjør det bedre enn jentene i regning, mens det er omvendt i lesing på både barneskolen og ungdomsskolen, viser de nasjonale prøvene.
9.12 2014 13:29

Bedre resultater i skolen uten politisk innblanding

Skole. Landets mest framgangsrike skolekommuner overlater skolene til seg selv, ifølge KS-støttet masteroppgave.
30.6 2014 08:43

Store matteforskjeller mellom fylkene

Skole. Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane gjør det nok en gang best i nasjonale prøver i regning. Prøvene viser at det fremdeles er store forskjeller mellom fylkene.
10.12 2013 12:29

Internasjonale skoler best i engelsk

Skole. De internasjonale skolene topper listen over de beste resultatene i engelsk for 5. og 8. klasse, viser resultater fra de nasjonale prøvene.
21.11 2013 13:18

Mener nasjonale prøver skaper konkurransejag

Skole. Både SV og Elevorganisasjonen er kritiske til regjeringens beslutning om offentliggjøring av skoleresultater. Det fører til konkurransejag og flytter fokuset vekk fra læring, mener de.
15.11 2013 13:33

Varsler full åpenhet om nasjonale prøver

Åpenhet. – Den forrige regjeringen ønsket ikke å publisere resultater fra nasjonale prøver på skolenivå, sier statssekretær Birgitte Jordahl (H). Fra høsten 2014 blir det full åpenhet, varsler hun.
14.11 2013 09:10

Sider