Nav

Regjeringen kom­pen­serer AAP med 105 millioner

Sosialtjeneste. Strengere regler for statlige arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført mange over på sosialhjelp. Regjeringen bevilger 90 millioner kroner i revidert budsjett til å kompensere kommunenes merkostnader. 
10.5 2019 08:54

En pådriver for gode tjenester

Kommuneprofilen. Nav-leder Márjá Eira i Kautokeino er en pådriver for å gi brukerne gode tjenester på samisk.
29.11 2018 08:17

Flere eldre i jobb gir gevinst på 40 milliarder kroner i året

Økonomi. Arbeidstakere over 50 år jobber i snitt et helt årsverk mer enn i 2009. Gevinsten for samfunnet er 40 milliarder kroner. Hvert år.
26.6 2018 11:04

Anmelder ikke storsnoker

Ledelse. Arbeids- og velferdsdirektoratet har besluttet ikke å politianmelde Nav-lederen i Agder som foretok 500 uberettigete oppslag i fagsystemene.
14.2 2018 08:41

– Svært kritikk­verdig å snoke på egne ansatte

Ledelse. Advarsel til en leder som har brutt taushetsplikten ved å lese taushetsbelagte opplysninger om egne ansatte, er en mild reaksjon, mener KS Advokatenes leder Tor Allstrin.
26.1 2018 12:59

Reagerer på rådmannens info om Nav-snokingen

Ledelse. Nav-ansatte i Lillesand reagerer på at rådmann Guri Ulltveit-Moe ikke har korrigert det de mener er omfattende feilinformasjon til bystyret.
25.1 2018 15:44

Vil ta opp snoking med KS

Ledelse. Nav-direktør Sigrun Vågeng vil diskutere reaksjonsformer ved datasnoking med KS, ettersom ulike regler gjelder statlig og kommunalt ansatte i Nav.
24.1 2018 14:38

Kvalifiserer folk vekk fra sosialen

Kommunebarometeret. Sterk satsing på kvalifiseringsprogrammet er én av årsakene til at Øksnes topper sosialbarometeret for annen gang. 
3.7 2017 09:19

Enige om færre, men større Nav-kontorer

Styring. Arbeids- og velferdsetaten og KS er enige om behovet for færre, men større Nav-kontorer. Sammen oppfordrer de kommunene til å etablere interkommunale ordninger.    
26.4 2017 09:50

Rundt 2.000 flere Nav-ansatte ti år etter reform

Administrasjon. Ti år etter at Nav-reformen skulle skape en mer effektiv etat, er antall årsverk i Nav økt med drøyt 2.000, ifølge Aftenposten.
7.7 2016 08:48

Sider