reformkartet

Kom­mune­reformen straks i mål

Kommunestruktur. Vi ser nå det endelige resultatet av regjeringens kommunereform, etter avtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre på Stortinget. Fire steder er det ennå uavklart.
1.3 2017 10:22

Nær 100 kommuner slår seg sammen

Kommunestruktur. Resultatet av kommunereformen blir at nær 100 kommuner slår seg sammen frivillig, og reduserer antallet kommuner med litt over 50. 
6.1 2017 15:38

68 har ved­tatt sam­men­slåing

Kommunestruktur. En uke før fristen i kommunereformen har 68 kommuner vedtatt at de ønsker sammenslåing, mens 155 har vedtatt å fortsette som egen kommune.
24.6 2016 15:35

11 ja, 27 nei til sammen­slåing

Kommunestruktur. Denne uka har 27 nye kommuner vedtatt å fortsette som egne kommuner, mens 11 nye har vedtatt sammenslåing.
17.6 2016 18:15

Drama i Hard­anger

Kommunestruktur. På rekke og rad fatter formannskap og kommunestyrer vedtak om kommunereformen. I Hardanger var det politisk drama onsdag.
10.6 2016 13:38

Flere av­slutt­er refor­men

Kommunestruktur. I løpet av juni skal kommunestyrene vedta sammenslåing eller å fortsette som egen kommune. I den første uka vedtok tre kommuner å avslutte reformen.
3.6 2016 14:53

Storkom­muner rundt Ber­gen og Dram­men

Kommunestruktur. Intensjonsavtaler om storkommuner rundt Bergen og Drammen ble inngått denne uka, samtidig som storkommunen rundt Ålesund fikk tommelen ned i folkeavstemningene torsdag.  
20.5 2016 15:31

To nye vedtak om sam­men­slåing

Kommunestruktur. Mandal og Marnardal vedtok, litt overraskende, å slå seg sammen denne uka. Det er inngått fem nye intensjonsavtaler rundt flere store kommuner.
13.5 2016 15:43

15 nye med intensjons­avtale

Kommunestruktur. Over halvparten av Kommune-Norge har nå inngått intensjonsavtale om sammenslåing. 15 nye har kommet til i denne amputerte uka.
6.5 2016 09:29

Sammen­slå­ing i Sunn­fjord

Kommunestruktur. Som de første i fase to av kommunereformen vedtok tre kommuner i Sunnfjord å slå seg sammen denne uka. 
2.5 2016 08:11

Sider