Robek

Feirer farvel til Robek med fest

Ukas leder-intervju. Rådmannen Selje har bedt alle ansatte på fest for å markere at den tøffe økonomiske perioden de har vært igjennom i Robek er over. – Tillitsforholdene har vært på bunn, sier Ørnulf Lillestøl.
30.5 2017 14:55

Hvorfor havner noen på svartelista?

Økonomi. - Politisk unnfallenhet gjør at kommuner forblir på Robek, sier seniorrådgiver Jens-Einar Johansen i denne podkasten.
24.5 2017 09:51

Ber om maks­tid for å dekke gammelt under­skudd

Styring. For andre gang søker Robek-kommunen Moskenes om å forlenge tiden den har til å dekke opp gammelt merforbruk. Ressurskrevende brukere blir for kostbare.
8.3 2017 08:35

Snuopera­sjon i nei­kommune

Resultatbørsen. Etter å ha sagt nei til samanslåing leverer Telemark-kommune det beste resultatet på ti år. No ser dei lyset i Robek-tunnelen.
2.3 2017 09:58

Fjernet opp­samlet under­skudd etter fem år

Resultatbørsen. Beste driftsresultat på ti år gjør at Haugesund er blant Robek-kommunene som kommer ut av svartelista senere i år.
17.2 2017 08:51

Krisekom­mune med beste resul­tat på 20 år

Resultatbørsen. Kommunen med Norges største oppsamlete underskudd fikk et netto driftsresultat på over 100 millioner kroner i fjor, ifølge de ureviderte tallene.
17.2 2017 08:56

Ut av Robek to år før tida

Resultatbørsen. Nok eit godt år tyder at Sykkylven kjem seg ut av Robek to år før dei hadde planlagt, melder kommunen.
14.2 2017 08:05

Knalltall for Robek-veteran

Resultatbørsen. Etter mer enn et tiår på Kommunaldepartementets svarteliste leverer Hobøl stort overskudd og øyner slutten på fylkesmannens godkjenning av budsjettene.
13.2 2017 16:20

Vrien bud­sjett­floke i Steigen

Økonomi. Økonomien går fra vondt til verre i Steigen, som forhandler med Bodø om sammenslåing. Å legge ned to skoler og en sykehjemsavdeling er ikke nok til å få neste års budsjett i balanse.      
16.11 2016 10:01

- Har ikke godkjent at Torsken bryter loven

Økonomi. – Vi har ikke godkjent at Torsken bryter kommuneloven. Men vi konstaterer at Torsken har stilt seg i en situasjon der det er umulig ikke å bryte den, presiserer Kommunaldepartementet. 
31.10 2016 14:44

Sider