Ruter AS

Korrupsjonssak i Ruter til lagmannsretten

Økonomi. En tidligere innkjøpssjef i Ruter ble i juni dømt for passiv korrupsjon. Nå skal hele saken opp til ny behandling i Borgarting lagmannsrett.
21.10 2013 08:31

Ruter taper 100 millioner på sniking

Samferdsel. Flere enn før sniker på trikk, bane og buss i Oslo. Det koster Ruter rundt 100 millioner kroner årlig.
31.7 2013 08:48

Én av tre innsynsklager returneres til kommunen

Åpenhet. I stedet for å ta en selvstendig beslutning, sender Fylkesmannen i Oslo og Akershus en rekke innsynssaker i retur. Professor Jan Fridthjof Bernt er kritisk til praksisen, som også frustrerer journalister.
8.3 2013 09:18

Reagerer på Ruters egenrådige lovtolkning

Åpenhet. SV i Oslo spør om Byrådet vil bruke sin makt som eier av Ruter AS, og stoppe selskapets boikott av Fylkesmannens vedtak om innsyn.
9.1 2013 08:25

Sporveisarkivene sperret for innsyn

Åpenhet. Arkivene til Norges største kollektivtransportselskap med dokumenter frem til 2009, er «dessverre» ikke ordnet slik at innbyggerne kan få innsyn.
3.8 2012 09:38

Ruter har brukt 177 millioner på konsulenttjenester

Økonomi. Bare siden 2008 har det offentlig eide kollektivselskapet Ruter brukt 177 millioner kroner på konsulenttjenester.
4.5 2012 08:18

Kroken på døra for Unibuss i Oslo vest

Økonomi. Ruter har avvist klagen fra det korrupsjonsrammede busselskapet Unibuss. Dermed får ikke det kommunale busselskapet være med i anbudsrunden i Oslo vest neste år.
14.11 2011 09:02

Hemmeligholder avtaler om reklame

Åpenhet. Oslo kommune tjener penger på å selge reklame. Hvor mye og til hvilke betingelser er det ingen som vil snakke om. Nå krever Rødt innsyn.
2.9 2011 08:51